Η Κίνηση για την Αναγέννηση του Κλασικού Αθλητισμού ανακοινώνει ότι η Αναστασία Κελεσίδου από σήμερα δεν αποτελεί μέλος της αθλητικής μας κίνησης καθώς δεν σεβάστηκε και αγνόησε τις ομόφωνες αποφάσεις των οργάνων της κίνησής μας , τα οποία με δημοκρατικό τρόπο αποφάσισαν τις υποψηφιότητες για την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στην ΕΟΕ που θα γίνει κατά την Γενική Συνέλευση της 27/3/2022.

Η Κίνηση για την Αναγέννηση του Κλασικού Αθλητισμού θα ανακοινώσει αύριο με ποια πρόσωπα θα εκπροσωπηθεί στην ψηφοφορία.